7/6/12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 17/5/12 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στην ετήσια γενική συνέλευση του σωματείο 17/5/12 παρευρέθησαν τα μέλη του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου (συνολικά 88 άτομα).

Έγινε η έκθεση του οικονομικού απολογισμού από 1-1-11 έως 31-12-11 και του διοικητικού απολογισμού για την περίοδο 1- 10-2010 έως 1-10-2011.

Στην έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ Μανίκης Δημήτριος ενημέρωσε το σώμα για το αποτέλεσμα των αποτελεσμάτων του τελευταίου Δ.Σ το οποίο του έδινε την δυνατότητα να είναι ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ του σωματείου και στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει σ’ αυτό το μικρό χρονικό διάστημα και ποια αποτελέσματα περιμένει από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Πρόεδρος o συνάδελφος Παρασκευάς Σωτήριος και Γραμματέας η συναδέλφισσα Λουκά Φανίτσα.
 
1ο ΘΕΜΑ

Ο διοικητικός απολογισμός παρουσιάστηκε από τον γραμματέα του σωματείο συνάδελφο Βελονάκη Γιώργο και αφορούσε την δράση του σωματείου κατά τις προαναφερθέντες περιόδους (δράσεις , κινητοποιήσεις, πεπραγμένα ,επιτυχίες, στόχους, αποτελέσματα, νέα μέλη, προσδοκίες).

2ο ΘΕΜΑ

Ο οικονομικός απολογισμός ανακοινώθηκε από τον ταμία του συλλόγου συνάδελφο Πλαγιαννάκο Γιάννη όπου ενημέρωσε τα μέλη του συλλόγου για τα ετήσια έξοδα και έσοδα του σωματείου. Στην ενημέρωση του ταμία του σωματείου αναφέρθηκε ότι το αρχικό ποσό στο ξεκίνημα του έτους ήταν 63657(ευρώ) και αυτή τη στιγμή στο βιβλιάριο του σωματείου είναι 72055 (ευρώ).
 
Στη συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις των μελών του συλλόγου επί των απολογισμών.
 
Στην συνέχεια κατόπιν ψηφοφορίας δια ανατάσεως χειρός εξήλθαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
 
  • υπέρ του οικονομικού απολογισμού η γενική συνέλευση ψήφισε ομόφωνα.
  • υπέρ του οικονομικού απολογισμού ψήφισε η γενική συνέλευση κατά πλειοψηφία με κανένα κατά και 4 λευκά.
Στη συνέχεια η γενική συνέλευση συνεχίστηκε για έκτακτα θέματα που υπάρχουν στη χρονική αυτή περίοδο.

Τα θέματα που αναφέρθηκαν ήταν:
a)      άμεση διεξαγωγή εκλογών σωματείου
b)     ο νέος οργανισμός.
c)      Ενημέρωση για την εκδίκαση εφέσεως για το επίδομα των 176 και της ανακοίνωσης από δικηγορικό γραφείο Ευμορφίας Ρήγα και συνεργατών.
d)     Απογευματινά ιατρεία και υπερωρίες προσωπικού-εφημερίες ιατρών.

Επί του πρώτου θέματος τοποθετήθηκε ο γραμματέας του σωματείο συνάδελφος Βελονάκης Γιώργος. Ανέφερε τους λόγους για τους οποίους πρέπει άμεσα να γίνουν εκλογές .
Υπέρ της άποψης του τοποθετήθηκαν:
·         ο συνάδελφος Ρίζος Μιχάλης
·         ο συνάδελφος Στάικος Σπύρος
·         ο συνάδελφος Παρασκευάς Σωτήριος.
·         η συνάδελφος Μαργάρα Ισαβέλλα.
·         ο συνάδελφος Πλαγιαννάκος Γιάννης

Η συνάδελφος Λαΐου Αμαλία τοποθετήθηκε απέναντι αυτής της άποψης ότι δεν συντρέχει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν από την λήξη της θητείας του σωματείου. Ανέφερε το λόγω που αποχώρησε από το σωματείο και από την παράταξη της ΑΝΑΣΑ. Τοποθετήθηκε κατά της καταγγελίας της ΑΝΑΣΑ που τη χαρακτήρισε ως τραγικό ολίσθημα τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Τοποθετήθηκε πάνω στον νέο οργανισμό του νοσοκομείου αναλυτικά σε όλα τα σημεία του. Ενημέρωσε για τις ενέργειες που θα γίνουν από το Διοικητικό Συμβούλιο (ως εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ.), για αλλαγή του.

Ενημέρωσε για το έγγραφο που ήρθε στο Δ.Σ. για το προϋπολογισμό που πρέπει να πραγματοποιήσει το νοσοκομείο για διάρκεια 4 ετών που πρέπει να τηρηθεί απαρέκκλητα από το νοσοκομείο.

Τοποθετήθηκε για το ανθυγιεινό και ανέφερε ότι δεν γίνεται σωστή εφαρμογή.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο συνάδελφος Στύλος Δημήτριος και αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα έλλειψης του προσωπικού στην αιμοδοσία και στις δυσκολίες που υπάρχουν για να μπορέσει να πάρει το προσωπικό τις άδειές του.

Η συνάδελφος Λουκά Φανίτσα τοποθετήθηκε πάνω σε τέσσερα θέματα:
  1. εκλογές και αν πρέπει να γίνουν πριν τη λήξη της θητείας ;
  2. Ποιές θα πρέπει να είναι οι κινήσεις που πρέπει άμεσα να γίνουν από το σωματείο ώστε να μη γίνει η άμεση εφαρμογή του νέου οργανισμού και ζητήθηκε από όλες τις υπηρεσίες να δουν το οργανισμό και να δοθούν στοιχεία που θα πρέπει να αναγραφούν στο εξώδικο.
  3. Ενημέρωση στο σώμα της γενικής συνέλευση για το επίδομα των 176 και της ανακοίνωσης από το δικηγορικό γραφείο Ευμορφίας Ρήγα και συνεργατών για την αναφορά στο όνομά της από το δικηγορικό γραφείο προς το άτομό της το οποίο τη χαρακτήριζε ως<< απαράδεκτη >> τη συμπεριφορά της προσπαθώντας να ενημερωθεί το Δ.Σ. του συλλόγου επί της εφέσεως.
  4. Αναφέρθηκε στα απογευματινά ιατρεία και τα χρήματα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στα προβλήματα πληρωμής υπερωριών-εφημεριών και επικουρικού προσωπικού που θα δώσει μια ανάσα στο προσωπικό.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο συνάδελφος Συνοδινός Δημήτριος και ανέφερε στη γενική συνέλευση ότι παραβρέθηκε στο δικαστήριο για την έφεση και το τι διαδραματίστηκε στο δικαστήριο.


Στην συνέχεια μπήκε σε ψηφοφορία το θέμα :
Εκλογές άμεσα ή αναβολή μέχρι τη λήξη της θητείας του σωματείου.

Από τα παρόντα μέλη κατόπιν ψηφοφορίας δια ανατάσεως χειρός εξήλθαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Υπέρ άμεσα εκλογές συνολικά :20

Μέχρι τη λήξη της θητείας του σωματείου: 31

Η Γενική συνέλευση έληξε αφού αποφασίστηκε να ξαναγίνει όταν θα υπήρχαν αποτελέσματα για τις διαδικασίες που θα προέκυπταν για τον οργανισμό.