13/8/12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του σωματείου εργαζομένων να ενημερωθούν από τη λίστα μελών που αναρτάται στον πίνακα του σωματείου, αν είναι γραμμένοι (λόγω των επικείμενων εκλογών του σωματείου). Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού (παράγραφος β): «Τα μέλη του σωματείου εκλέγουν και εκλέγονται, εφόσον έχουν εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις……»
 Πληροφορίες στη γενική γραμματέα του συλλόγου: Λουκά Φανίτσα τηλ: 
1790 ή