20/5/14

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» (21/5/2014)

Δημοσιεύουμε παρακάτω την ημερήσια διάταξη (όσα κρίναμε ενδιαφέροντα) της συνεδρίασης της Τετάρτης 21/5/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας (όχι του Σωματείου), ώστε οι συνάδελφοι να είναι πληροφορημένοι και, αν χρειαστεί ή έχουν πρόσθετες πληροφορίες, να μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εκπρόσωπό μας. Κάθε βοήθεια και για τον τρόπο δημοσιεύσεων είναι ευπρόσδεκτη. Μέιλ επικοινωνίας (αρχικά) το μέιλ του Σωματείου μας somateioattikon@gmail.com .

H Πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» καλεί τα μέλη του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 21-05-2014 και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη που δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν, να ειδοποιήσουν τα αναπληρωματικά τους και τη Γραμματεία. Τα Θέματα της Συνεδρίασης είναι τα εξής:
Επικύρωση Πρακτικών της 5ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εισήγηση της Διοικήτριας:
1. «Προσαρμογή σύμφωνα με το πόσο επιχορήγησης, για την αποζημίωση ενεργών εφημεριών του Επιστημονικού μη Ιατρικού Προσωπικού».

Θέματα Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:

Διοικητικού :
2. «Εξειδίκευση όρων λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων».
3. «Επικαιροποίηση ιατρείων ή κλινικών του Νοσοκομείου μας που αναφέρονται στην ηλεκτρονική πύλη 1535».
4. «Πόρισμα ΕΔΕ σχετικά με την επιβολή ποινής για την υπάλληλο Τ..».

Προμηθειών:
12. «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ιατρού εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, προϋπολογισμού 20.000,00€».

Οικονομικού:
38. «Έγκριση τακτικών και πρόσθετων εφημεριών μηνός Απριλίου 2014».
39. «Έγκριση δαπανών Πάγιας Προκαταβολής ως η συνημμένη κατάσταση Νο4/2014 μηνός Απριλίου 2014».

Θέματα Ιατρικής Υπηρεσίας:
40. «Έγκριση ιατρείου Συμβουλευτικής Εμβολιασμών ανηλίκων από την Δ’ΠΠΚ».
41. «Έγκρισης λειτουργίας πρωινών ιατρείων της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής».
42.«Έγκριση λειτουργίας πρωινού διακλινικού «Ιατρείου Αντιαιμοπεταλιακής και Αντιπηκτικής Αγωγής».
43. «Έγκριση για αντικατάσταση του ιατρείου Παιδιατρικών Λοιμώξεων με το ιατρείο Παιδιατρικών Λοιμώξεων –Ταξιδιωτικής Παιδιατρικής».
44.«Έγκριση λειτουργίας πρωινού παιδογαστρεντερολογικού ιατρείου της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής».
45.«Έγκριση λειτουργίας πρωινού και απογευματινού «Νευροχειρουργικού Ιατρείου».
46.«Έγκριση καταλληλότητας της Δ’ΠΠΚ για χορήγηση πλήρους ειδικότητας Ρευματολογίας από την Μονάδα Ρευματολογίας της Δ’ΠΠΚ».
47.«Έγκριση λειτουργίας ρευματολογικού ιατρείου στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου».
48. «Τροποποίηση της απόφασης ΔΣ της 22ης Συνεδρίασης 2012, Θέμα 21ο , για επέκταση λειτουργίας «Ιατρείου νόσου Πάρκινσον και Συναφών Διαταραχών» και δεύτερης ημέρας».
49.«Υποβολή κόστους αγοράς φαρμάκων από 1/1/2014-28/2/2014».
50.«Έγκριση αγοράς φαρμάκων».
51.« Έγκριση αγοράς φαρμάκων από ινστιτούτο Παστέρ».
52.«Απογραφή Φαρμακείου για οικονομικό έτος 2013».

Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας:
53. «Πρόβλημα από τις προμήθειες πάγιου εξοπλισμού με χρηματοδότηση «κατά πράξη» (από αναβολή).

Η Διοικήτρια – Πρόεδρος Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας εδώ, σεβόμενοι το χώρο (και το χρόνο μας).