12/2/19

ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΡΑ + ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ

Από την Τρίτη 12/2 ξεκίνησε η διαδικασία των αγωγών για τα αναδρομικά των δώρων.
Κάθε μεσημέρι 2-4 στο γραφείο του σωματείου καταθέτουμε - συμπληρώνουμε τα έγγραφα και πληρώνουμε 20 € (αμοιβή δικηγόρου - μετά τη επιτυχή έκβαση θα εισπράξει και 2% + ΦΠΑ από τα "κέρδη" μας).
Για οργανωτικούς λόγους προτείνουμε να υπάρχει προσέλευση συγκεκριμένων τμημάτων κάθε μέρα:
Για την δεύτερη μέρα (Τετάρτη 13/2) προτείνουμε να προσέλθουν οι συνάδελφοι της Τεχνικής Υπηρεσίας, Φαρμακείου, Αποθήκης, Αποστείρωσης, Διατροφής, Αιματολογικής Μονάδας, Ιματισμού και όλων του υπογείου.
Κάθε μέρα θα υπάρχει και αντίστοιχη ειδοποίηση στον έκαστο προϊστάμενο.

* Σας επισημαίνουμε ότι θα είναι βολικό να φέρετε συμπληρωμένα και υπογραμμένα τα 3 συνημμένα αρχεία (θα υπάρχουν αντίγραφα στο Σωματείο (και ίσως στις φωτοτυπίες)) και να κάνετε την αίτηση (επισυνάπτεται) για πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Ο δικηγόρος ζητά, επειδή καθυστερεί η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού, να φέρετε το ΦΕΚ διορισμού σας, την οργανική σας θέση και το Τμήμα / Εργαστήριο / Υπηρεσία / ή άλλο όπου υπηρετείτε. Για την εξουσιοδότηση θα χρειαστεί και γνήσιο της υπογραφής (πρωτόκολλο Νοσοκομείου ή ΚΕΠ). Παρακαλούμε να φαίνεται και η υπηρεσιακή σας κατάσταση (μόνιμοι, αποσπασμένοι, επικουρικοί, ΙΔΑΧ, αποχωρήσαντες). 
 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας εδώ, σεβόμενοι το χώρο (και το χρόνο μας).