6/3/17

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (10-2-2017)

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της εισήγησης από το ΚΕΣΥΠΕ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Υπηρεσιών) για τα νέα οργανογράμματα των νοσοκομείων, και το οποίο τέθηκε για διαβούλευση, δηλώνουμε τα εξής:
1.         Με τη σχετική πρόταση μέσα από τα νέα οργανογράμματα θα μειωθεί ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων στα Νοσοκομεία. Συνεχίζεται έτσι η πολιτική ΕΕ-ΔΝΤ-κυβερνήσεων για την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, που σε ότι αφορά τους οργανισμούς των δημόσιων νοσοκομείων, ξεκίνησε ο “πρωτεργάτης” Λοβέρδος. Μια πολιτική που δεν έχει καμιά σχέση με τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες του λαού.
2.         Μέσα από το προσχέδιο για τους νέους οργανισμούς αποτυπώνεται με σαφήνεια η πρόβλεψη για ενοποιήσεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις τμημάτων-κλινικών-κλινών ακόμα και νοσοκομείων.
3.         Ιδιαίτερα οι διοικητικές, τεχνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων μπαίνουν στο στόχαστρο της ιδιωτικοποίησης – εργολαβοποίησης αφού καταργούνται σε αυτές ένας μεγάλος αριθμός μόνιμων οργανικών θέσεων. Με τον τρόπο αυτό “απαγορεύεται” η δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην πλήρη απαξίωση.
4.    Ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για να χαρακτηριστεί υπεράριθμο ένα σημαντικό τμήμα εργαζομένων που δεν θα χωρά στις περιορισμένες οργανικές θέσεις στα Νοσοκομεία, ειδικά σε αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή στρώνεται το έδαφος για τη διαθεσιμότητα-κινητικότητα και για απολύσεις.
5.    Διευρύνεται η ελαστική και προσωρινή – εποχιακή εργασία λόγω της καταφανούς αντίθεσης που θα προκύψει από τον περιορισμό των οργανικών θέσεων και των πάγιων και διαρκών αναγκών που θα πρέπει να καλυφτούν και που διαρκώς αυξάνονται. Επιπλέον, δεν υπάρχει πρόβλεψη να ενταχθούν στα νέα οργανογράμματα οι νυν εργαζόμενοι στις εργολαβίες καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης, άρα χαρακτηρίζονται ντε φάκτο ως “προσωρινοί” εργαζόμενοι μιας χρήσης. Εκτός όμως αυτού δίνεται η δυνατότητα στους εργολάβους να προσφεύγουν διαρκώς σε ασφαλιστικά μέτρα ενάντια στην εκδίωξή τους από τα νοσοκομεία, επικαλούμενοι τη μη ύπαρξη οργανικών θέσεων στα νέα οργανογράμματα που προτείνονται.
6.         Στο θέμα της συνύπαρξης Πανεπιστημιακών και γιατρών ΕΣΥ στα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, συνεχίζει την πεπατημένη, παρά τις μικροαλλαγές: δεν επιβάλλει, αλλά δειλά υποσημειώνει  την πρόθεση για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση μόνο των νεοεισερχόμενων μελών ΔΕΠ και όχι όλων όσων υπηρετούν σε δημόσια νοσοκομεία (πανεπιστημιακών, στρατιωτικών, πρώην ΙΚΑ). Άρα τα ιδιωτικά ιατρεία, εντός και εκτός νοσοκομείων θα συνεχίσουν να ζουν και να βασιλεύουν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

------------------------------------------------------------------------------------------
Για την υπηρεσία πληροφορικής

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση  του προσχεδίου για τα νέα οργανογράμματα από το Υπ. Υγείας, και το οποίο τέθηκε για διαβούλευση, δηλώνουμε τα εξής:
Για την υπηρεσία πληροφορικής, θεωρούμε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είναι άδικη, διότι καταργεί την αρχή της ισονομίας σε ότι αφορά την ισότιμη δυνατότητα εξέλιξης όλων των εργαζομένων με αντίστοιχα προσόντα, σε διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο. Επιπλέον, η μετατροπή της από Διεύθυνση σε Τμήμα που θα υπάγεται διοικητικά απευθείας στο διορισμένο διοικητή του κάθε νοσοκομείου, πέρα από την καταφανή υποβάθμισή της υπηρεσίας, υποκρύπτει και τη δυνατότητα διαθεσιμοτήτων, μετακινήσεων και κινητικότητας με μονομερή διοικητική απόφαση
ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ και αντίστοιχο υπόμνημα των εργαζομένων στην υπηρεσία Πληροφορικής του νοσοκομείου μας (το σημείο 1 αφορά απόσπασμα της προσφυγής στο ΣτΕ για την υποβάθμιση της υπηρεσίας Πληροφορικής από το Νομικό Σύμβουλο του σωματείου):
«Στα νοσοκομεία άνω των 300 κλινών προβλέπεται αυτοτελές τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής …….’’
1. Η ανωτέρω ρύθμιση καταλείπει στην εκάστοτε διοίκηση του νοσοκομείου την δυνατότητα για σύσταση αυτοτελούς τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής. Ο προβληματισμός που ευθύς ανακύπτει αφορά την τύχη των ήδη συστημένων διευθύνσεων και υποδιευθύνσεων αφού δεν προβλέφθηκε μεταβατική διάταξη. Και ενώ για τις ήδη υπάρχουσες υποδιευθύνσεις υπάρχει ταυτότητα του ρυθμιστέου γεγονότος και του ρυθμιστέου παράγοντα και κατά συνέπεια δεν τίθεται καμία αμφισβήτηση σε περίπτωση υφιστάμενης διευθύνσεως δεν προβλέπεται καμία δυνατότητα στη διοίκηση του νοσοκομείου για κατάργηση της. Δηλαδή με τη διάταξη αυτή εισάγεται ενεργητικό δικαίωμα για σύσταση τμήματος και όχι αρνητικό για κατάργηση της ήδη υπάρχουσας διεύθυνσης ή υποδιεύθυνσης. Η σιωπή του νόμου δεν συνιστά νομικό κενό αλλά φανερώνει τη βούληση του νομοθέτη που, κατά τελολογική ερμηνεία της ανωτέρω διατάξεως, έκρινε ότι σε περίπτωση υφιστάμενης διεύθυνσης δεν συντρέχει νόμιμος λόγος καταγγελίας διότι καλύπτει πληρέστερα το σκοπό  που είναι η ύπαρξη και λειτουργία ,όσο γίνεται πληρέστερα και αρτιότερα , διοικητικού φορέα πληροφορικής. Στην προκειμένη περίπτωση ισχύει ότι το έλασσον περιλαμβάνεται και καλύπτεται από το μείζον. Κατά συνέπεια η κατάργηση της διεύθυνσης ή της υποδιεύθυνσης και η αντικατάσταση της από αυτοτελές τμήμα δεν είναι σύννομη.
2.    Ως αναλυτικά εκτίθεται στο από 6250/5-3-2012 έγγραφο της Διευθύντριας της νοσηλευτικής υπηρεσίας η αναβάθμιση και η διατήρηση της Διεύθυνσης πληροφορικής είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος που αφορά το μείζονα κοινωνικό αγαθό της παροχής υψηλού επιπέδου και δωρεάν υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες. Άμεσες προτεραιότητες, όπως η ταχύτερη εξυπηρέτηση, η διαφάνεια στις συναλλαγές, η αρχειοθέτηση και η ψηφιοποίηση δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την σύσταση Διεύθυνσης πληροφορικής.
3.    Η πρόταση αυτή συνιστά υποβάθμιση του τομέα πληροφορικής, ο οποίος έχει αναγορευθεί σε βασικό πυλώνα για την εξασφάλιση της διαφάνειας, της απλοποίησης των διαδικασιών και της ταχύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, μείωση γραφειοκρατίας και  εξοικονόμηση πόρων από αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
4.    Δεν δίνεται η δυνατότητα στον επιστήμονα Πληροφορικής της ιεραρχικής εξέλιξης σε Διευθυντική Θέση, παρά μόνο σε θέση Τμηματάρχη.
5.    Απαξιώνει τους επιστήμονες Πληροφορικής ως επαγγελματίες και στο απώτερο μέλλον καθιστά  επισφαλείς τις θέσεις εργασίας μιας και καθίσταται εξαιρετικά εύκολη η μεταφορά αρμοδιοτήτων και καθηκόντων σε ιδιωτικές εταιρείες.
6.    Όπως αναφέρεται σχετικά σε άρθρο της κας Βάσω Αμπελογιάννη, γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝ Άρτας, μέλος ΝΤ Άρτας της ΑΔΕΔΥ : «..Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η περίπτωση των πρώην Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων Πληροφορικής και Οργάνωσης. Με την νέα πρόταση οι παλιές Διευθύνσεις μετατρέπονται σε αυτοτελή τμήματα, και τα παλιά αυτοτελή τμήματα …εξαφανίζονται!!! Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στην συγκεκριμένη πρόταση για την διάρθρωση ούτε της Τεχνικής, ούτε της Διοικητικής υπηρεσίας που περιλαμβάνει γραφεία ή τμήματα Πληροφορικής. Και πέρα από το γεγονός του ότι στα Νοσοκομεία, παράγεται, συγκεντρώνεται και διαχειρίζεται τεράστιο μέγεθος αυστηρά προσωπικών δεδομένων που τώρα δεν ξέρουμε σε ποιου επιχειρηματικού ομίλου τα χέρια θα βρεθεί, απλά να πούμε ότι την εποχή της «πληροφοριακής επανάστασης» το Υπουργείο Υγείας αποφασίζει να υποβαθμίσει μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο της υπηρεσίες πληροφορικής των Νοσοκομείων κάνοντας ένα μεγάλο άλμα προς τα πίσω τουλάχιστον 20 χρόνων! «Παράλληλα» πάντα, ο νόμος της διαθεσιμότητας είναι ακόμη σε ισχύ! Δεν τον «έσκισαν»!...»
7.    Η απαξίωση των επιστημόνων Πληροφορικής στα Νοσοκομεία δεν συνάδει με την προσπάθεια ενίσχυσης του έργου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας όπως έχει εξαγγελθεί με την θέσπιση Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας (σχετικό δελτίο τύπου 4/8/2016). 
8.    Εκκρεμεί ήδη σχετική απόφαση στο Συμβούλιο Επικρατείας αναφορικά με την υποβάθμιση της Διεύθυνσης Πληροφορικής σε Υποδιεύθυνση Πληροφορικής κατ’΄εφαρμογή του νέου Οργανισμού του Νοσοκομείου.

9.    Δεν αναφέρεται ξεκάθαρα σε ποια ποσόστωση από τις αναφερόμενες εμπίπτουν οι επιστήμονες Πληροφορικής, το οποίο καθιστά άκρως επικίνδυνο το μέλλον της Πληροφορικής στο χώρο της Υγείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας εδώ, σεβόμενοι το χώρο (και το χρόνο μας).